ภาคผนวก​ค.​ ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ _เล่นโรลเลอร์​เบลด, บ้านลม
เพื่อร่างกายที่แข็งแรง รู้จักระมัดระวังอันตรายในสถานการณ์ต่างๆ มีความเข้าใจตนเองและรู้จักเคารพชื่นชมความสามารถของบุคคลอื่นมีน้ำใจช่วยเหลือฝึกให้คนอื่น
ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​เพื่อร่างกายที่แข็งแรง รู้จักระมัดระวังอันตรายในสถานการณ์ต่างๆ มีความเข้าใจตนเองและรู้จักเคารพชื่นชมความสามารถของบุคคลอื่นมีน้ำใจช่วยเหลือฝึกให้คนอื่น​