กิจกรรมปลูกต้นไม้
ใส่ปุ๋ยขี้วัวให้ต้นไม้
วันนี้กะรัตใส่ปุ๋ยขี้วัวให้ต้นไม้ที่บ้าน ปุ๋ยขี้วัวกะรัตก็ไปเก็บมาจากบ้านของปู่หม่อน ตากแก้วแล้วเอามาใส่ต้นไม้ที่บ้าน กะรัตตื่นเต้นที่จะได้ใส่ แล้วลงมือทำเองใส่เองเลย