งานบ้าน​ : ช่วยเด็ดผักทำอาหาร
ช่วยคุณยายเด็ดใบกะเพราทำกับข้าว
ผลลัพธ์การเรียนรู้
-รู้จักใบกะเพราจากการดมกลิ่น
-เรียนรู้วิธีการเด็ดส่วนต่างๆของใบและดอกกะเพราไม่ให้เจ็บมือ
สิ่งที่ชื่นชม
-อะลีมีความอดทนเด็ดคนเดียวจนเสร็จ