Cooking : ขนมจีนปลากระป๋อง​
อะลีอาสาทำอาหารเอง​ โดยใช้​วัตถุดิบ​ง่ายๆจากในบ้าน​ จึงได้มาเป็นขนมจีนปลากระป๋อง​
❤️อะลีกล้าทำอาหารบนเตาอย่างภาคภูมิ​ใจและเรียนรู้​ที่จะใช้เตาอย่างปลอดภัย
-อะลีรู้จักการเตรียมอาหาร
-อะลีรู้จักขั้นตอนในการประกอบอาหาร
-เรียนรู้ที่จะปรับปรุง​รสชาติ​อาหาร
-อะลีมีความภูมิใจ​ในอาหารของตนเอง

by Ali Bros Stories on May 08, 2022

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น
No tags found

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน
No related posts found
Project page