ทดลองดื่ม กาแฟไร้สารคาเฟอีน
อาสา รวยดี ทดลองดื่มกาแฟครั้งแรก Kidshino
เมื่อคุณแม่ แพ้ คาเฟอิน ในกาแฟ จึงได้ทดลองคั่วกาแฟ ไร้สารคาเฟอินขึ้น ทำให้ เกิดความอยากลอง ชิมในครอบครัว ว่า กาแฟไร้สารคาเฟอิน เป็นอย่างไร เด็กหญิง อาสา รวยดี จึงได้ทดลองดื่ม กาแฟ ที่ไม่มีสารคาเฟอิน ซึ่งไม่เป็นอันตราย ต่อเด็ก และไม่มีผลกระทบ ทางร่างกายและจิตใจในเด็ก เด็กหญิง อาสา รวยดี ได้ทดลองดื่มแล้วก็รู้สึก ถึงความอร่อย ในกาแฟ และยังสามารถ เชิญชวน ให้คนอื่นๆ มารับรู้รสชาด ของกาแฟ พิเศษนี้ได้อีกด้วย