2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 23-25 สิงหาคม2566 สัปดาห์ที่ 15
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

วันที่ 23 สิงหาคม 2566  บ้านเรียนของเราวันนี้คือทำไอศครีม 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านการทำไอศครีม  

ผลที่ได้ ผู้เรียนทำไอศครีม ได้ด้วยตนเอง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการคิด 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2566  บ้านเรียนของเราวันนี้คือทำขนมปังไว้รับประทานในครัวเรือน 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านการทำอาหาร 

ผลที่ได้ ผู้เรียนทำทำขนมปังไได้ด้วยตนเอง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการแก้ปัญหา  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2566  บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทำสิ่งประดิษฐ์ 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านการการทำสิ่งประดิษฐ์ 

ผลที่ได้ ผู้เรียนทำสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

 


by Yada Sukkul on Sep 06, 2023

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง