แบบฝึกหัด
แบบฝึกทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะตามวัย
  • โดยทั่วไปเนโชจะชอบทำแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาเป็นเกมส์ในตัว ให้ความรู้สึกเหมือนได้เล่นเกมส์ ไม่เหมือนการเรียน
  • แบฝึกหัดในหนังสือจะรวมเนื้อหาหลายส่วน ทั้งคณิตศาสตร์ รูปทรง ปริมาตร สี ขนาด มิติสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และอื่นๆ
การประเมิน
เนื้อหาส่วนใหญ่เหมาะสมกับวัย อาจจะมีบางตอนที่ยากไปนิด ส่วนใหญ่ถ้าลองแล้วทำไม่ได้ก็จะข้ามไปก่อน แล้วทิ้งช่วงระยะเวลาให้โตขึ้นหน่อย กลับมาทำเค้าจะทำได้
สิ่งที่ได้เรียนรู้
  • ได้เรียนรู้เนื้อหาตามวัย
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • ฝึกใช้ทักษะสมองทางความคิด
  • สิ่งแวดล้อม
  • ความรู้รอบตัว

by Ancheera Lerttana on Jun 04, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page