เกมส์
สนุกกับการบวกเลข ผ่านเกมส์
เกมส์เศรษฐี
    1. เรียนรู้จำนวน หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น จากการซื้อขายที่ดิน
    2. เรียนรู้การบวกเลขจำนวนง่ายๆ ผ่านการซื้อขาย จ่าย เงิน
    3. มีการตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะซื้อโรงแรมโดยต้องซื้อบ้านครบ 4 หลัง จึงมีการวางแผน เพื่อให้ได้มาซึ่งโรงแรม ตามที่ตัวเองตั้งใจ
    4. เริ่มเรียนรู้ว่าควรใช้จ่ายเงินอย่างไร หากมีเงินน้อย หรือมีเงินเยอะ ควรจะซื้อของแพงหรือไม่ หรือจะเก็บไว้ซื้อของอย่างอื่นที่ควรจะซื้อมากกว่า
    5. เรียนรู้พฤติกรรมพ่อแม่ในการเล่น เลียนแบบการตัดสินใจ
    6. เรียนรู้กฎกติกาในการเล่นเกมส์ แม้จะถูกใจบ้าง ขัดใจบ้าง ก็ค่อยๆปรับพฤติกรรมไปเรื่อยๆ 
    7. เรียนรู้การบวกเลขเบื้องต้นจากลูกเต๋า 2 ลูก
เกมส์โดมิโน
    1. เรียนรู้การจดจำ จำนวนจากจุดสี จำนวนต่างๆ บนตัวโดมิโน
    2. จดจำตัวเลข จำนวนจากลูกเต๋า 
    3. เรียนรู้กฎกติกา