ทักษะศาสนา สังคม วัฒนธรรม และงานสาธารณะ : ชมการแสดงโขน
การแสดงโขนกรุงศรี เรื่องรามเกียรติ์ ตอนลักสีดา
สนุก ตื่นเต้น น่าติดตามทุกตอน แสง สี เสียงตระการตา จนริตาละสายตาไม่ได้เลย