220324_กิจกรรมวิทยา​ศาสตร์​
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ทำกิจกรรมที่ NSM Science Square
ฉันทำ 3 กิจกรรมที่ NSM Science Square มี แขนกลไฮโดรลิค​ สติ๊กเกอร์เปลี่ยนสี และทำช๊อคโกแลต
 
นอกจากทำกิจกรรมแล้ว ฉันยังเดินดูบูธต่างๆ ของทางพิพิธภัณฑ์​อีกด้วย