ทำบุญวันเข้าพรรษา
กิจกรรมธรรมะ
วันนี้เป็นวันพระใหญ่วันเข้าพรรษาโฟกัสไปวัดทำบุญพร้อมกับครอบครัว ไปทำบุญตักบาตรและตานขันข้าวให้กับบรรพชนทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวร พอเสร็จแล้วก็เอาอาหารไปให้ปลาที่หนองน้ำในวัดสหกรณ์แปลง2 
ซึ่งเป็นการปลูกฝังจิตเมตตา รักสัตว์ ปลูกฝังศีลธรรมอันดีงาม และได้เรียนรู้ธรรมะ นำไปใช้ในชีวิตในวันข้างหน้าได้