การเล่นกลางแจ้ง
เมื่อกลุ่มเด็กบ้านเรียนทักข์อิทธิพร มารวมกลุ่มกันกับบ้านเรียนสวนลมเจย อะไรจะเกิดขึ้น?
การเล่นปีนป่ายต้นไม้เล่นตามจินตนาการณ์ของเด็ก เป็นการออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้เติบโตอย่างแข็งแรงและสมวัย

by ศรีไพร on Jul 05, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page