ได้เวลานอนกลางวันพักผ่อนสมอง
กิจกรรมนอนกลางวัน...
หลังจากกลับจากไปวัดทำบุญและให้อาหารปลาในวันเข้าพรรษา พี่โฟกัสก็กลับบ้านรับประทานอาหารกลางวันและก็อาบน้ำ แล้วก็นอนกลางวันเพื่อพักผ่อนสมองเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการตามวัย