diary
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ปีนี้พราวก็เขียนบันทึกประจำวันเหมือนเดิม
ปีนี้พราวก็ยังคงเขียนบันทึกประจำวันอย่างสมำเสมอ สิ่งที่บันทึกหลักๆก็คือเรี่องราวในชีวิตประจำวันที่สำคัญ อยากเขียน หรือประทับใจ
ยกตัวอย่างเช่น งานวันเกิดเพื่อน หรือฝันที่ฝันเมื่อคืน
ปีนี้นอกจากจะเขียนบันทึกเป็นภาษาไทยเหมือนปีที่แล้ว พราวยังเริ่มต้นเขียนบันทึกเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย
 
 
 
:เขียนบันทึกได้อะไร:
 
: ฝึกเขียน / ฝึกภาษา
: ฝึกคิดเรียบเรียงว่าจะเขียนอะไร
 
เขียนบักทึกทำให้เราไม่ลืมเรี่องที่เคยเกิดขี้นแแล้วด้วยนะ!
#กลุ่มโครงเรื่องสัมพันธ์ #กลุ่มทักษะแกนร่วม 
 
 

by บ้านเรียนพราว on Jan 24, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้, เรื่องเล่าโฮมสคูล

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง