ไม่แคล้วค่าน้ำเพิ่ม (บันทึกงานเกษตร 4)
เผลอเปิดที่รดนำ้อัตโนมัติไว้ ผลคืออย่างที่เห็น 😔
Present : 28/11/2019
Write : 28/12/2019
 
เป็นบทเรียนครั้งแรก ครั้งต่อไปจะระวังแล้วจ้า ต้นกล้าที่ปลูกไว้ในกะละมังใหญ่ๆ สีเขียวจมอยู่ใต้นำ้หมดเลย //ขอประทานอภัยอย่างสูง
(เปิดตั้งแต่ 6.00 น. ปิด 16.00 น. …)