220727_ดูดาว
ดูดาวที่ท้องฟ้าจำลอง
ฉันไปดูดาวที่ท้องฟ้าจำลอง ได้เห็นกลุ่มดาวต่างๆ ดาวจักราศี และเรื่องเกี่ยวกับการส่งดาวเทียมไปสำรวจดาวหาง