221017_อักษรล่องหน
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เอ๊ะ! ตัวอักษรมาจากไหนนะ
วิธี​ท​ำ​อักษร​ล่องหน
1. ใช้สีเทียนเขียนลงในผลส้ม
 
2. ระบายสีน้ำทับบนสีเทียน
 
3. เย้ เห็นตัวอักษรแล้ว 🎉