221017_อักษรล่องหน
เอ๊ะ! ตัวอักษรมาจากไหนนะ
วิธี​ท​ำ​อักษร​ล่องหน
1. ใช้สีเทียนเขียนลงในผลส้ม
 
2. ระบายสีน้ำทับบนสีเทียน
 
3. เย้ เห็นตัวอักษรแล้ว 🎉