221103_ห้องในมุมลึก
หัดวาดห้องแบบมุมลึก
หลังจากที่คุณตาสอนฉันวาดภาพมุมลึกพื้นฐานแล้ว คุณตาก็สอนให้ฉันวาดภาพห้อง ฉันวาดกับดินสอก่อน จากนั้นก็ลองวาดในโปรแกรมบนแท๊บเล็ต​