221103_รูป Perspective
เรียนรู้การวาดรูปแบบ perspective
คุณตามาเยี่ยมฉันที่บ้าน ท่านสอนฉันให้วาดรูปแบบมุมลึก ฉันชอบเรียนกับคุณตามากค่ะ