230119_อ่านและสรุปเรื่ิอง
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ฝึกการอ่านและสรุปเรื่อง มีคลิปด้วยนะคะ
ฉันอ่านและสรุปเรื่อง "It wasn't quite safe" โดย Uncle Arthor เรื่องนี้สนุกและน่าตื่นเต้นมากค่ะ เชิญชมตามคลิปนี้ค่ะ