กีต้าร์เล่นชิงช้า
กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้
   กีต้าร์เล่นชิงช้าใต้บ้านต้นไม้พี่โฟกัสซึ่งเป็นชิงช้ายางรถที่พ่อทำไว้ให้เล่นในสนามเด็กเล่นภายในบ้านเรียนทักข์อิทธิพรโดยรู้ชิงช้าแข่งกันกับพี่โฟกัส
   เป็นกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ซึ่งกิจกรรมนี้เสริมสร้างพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 12 มาตราฐาน
การเรียนรู้แบบองค์รวม
   - สุขชีวิตที่สมดุล
   - ขีดเขียนเรียนสนุก