กีต้าร์เข้าร่วมชั้นศึกษาธรรมะออนไลน์กับครอบครัว
กิจกรรมธรรมะ
เนื่องจากสถานการณ์ covid - 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมที่สถานธรรมได้ วันนี้กีต้าร์เข้าร่วมชั้นศึกษาธรรมะออนไลน์กับครอบครัวที่บ้านค่ะ