พี่โฟกัสและเพื่อนๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูC.J
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
วันนี้เป็นวันเสาร์ พี่โฟกัสและเพื่อนๆมีนัดเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน ผ่านระบบ zoom ซึ่งคุณครูจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยจะมีแม่เป็นผู้แปลให้ แต่เด็กๆก็สามารถสื่อสารและตอบโต้ คุณครูได้ด้วยประโยคง่ายๆ วันนี้เรียนรู้ เรื่องสิ่งของต่างๆ เช่น pen pencil book hat เป็นต้น ซึ่งนอกจากได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาใต้ทักษะในการพูดกล้าคิดกล้าแสดงออกในการตอบโต้ได้เรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีในการเรียนอีกด้วย เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญาอีกด้วย