221020_ชวนกันคิดชวนกัน code
Coding คืออะไร หาคำตอบจากกิจกรรมกัน
กิจกรรม Inspire lab ของ จตุรัสวิทยา​ศาสตร์​อพวช.