เด่น น้องฉายทำแอนิเมชั่น The Pyramid Ep.1
แอนิเมชั่นการผจญภัยของเดฟกับบ็อบ ตอน The Pyramid เขียนบท กำกับการแสดง พากย์ และทำแอนิเมชั่นโดยน้องฉาย พากย์ ตัดต่อ อัพโหลดโดยคุณพ่อ

by เด่น on May 10, 2020


 
 

การเรียนรู้

  • การแต่งเรื่องราว
  • การทำแอนิเมชั่น
  • การกำกับ
  • ศิลปะดิจิตอล
  • สมาธิในการทำงาน
  • การนำเสนอ

 

กลุ่มประสบการณ์

 

#ปลูกนิสัย - การทำงานโดยใช้สมาธิและความคิดสร้างสรรค์

#การสื่อสาร - สนทนาภาษาไทย/อังกฤษ

#วิทยาการ - เทคโนโลยีศิลปะดิจิตอล

#โลกกว้าง - การสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อความบันเทิงและสังคม

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง