เรียนรู้จังหวะและค่าของตัวโน๊ต
วันนี้เริ่มวิชาดนตรี เรียนรู้จังหวะและ beat ของ note
วันนี้เริ่มวิชาดนตรี เรียนรู้จังหวะและ beat ของ note