เรียนเปียโน รู้จักตัวโน้ตบางตัวได้แล้วค่ะ สามารถกดตามตัวโน้

เรียนเปียโน รู้จักตัวโน้ตบางตัวได้แล้วค่ะ สามารถกดตามตัวโน้ตที่คุณครูสอนได้แล้วค่ะ