วิชาคณิตศาสตร์ 3/5/64 เรียนเรื่องจำนวนนับ บวกลบคูณหาร ทำรายง

วิชาคณิตศาสตร์ 3/5/64 เรียนเรื่องจำนวนนับ บวกลบคูณหาร ทำรายงาน https://www.facebook.com/113722147481104/posts/127557699430882/