อ่านหนังสือนอกเวลา 3/5/64
อ่านหนังสือนอกเวลา เรื่อง The richest man in babylon (เศรษฐีชี้ทางรวย) เปลี่ยนสลับกันอ่าน

อ่านหนังสือนอกเวลา 3/5/64 https://www.facebook.com/113722147481104/posts/127604449426207/