รูปปะป๊าของแพนเตอร์👨
เริ่มวาดจากวงกลม
รปูปะป๊า
ส่งเสริมจินตนาการ
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยการขีดเขียนตามจินตนาการ ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
มาดูรูปปะป๊าในจินตนาการของแพนเตอร์กัน
 
ผลงานชิ้นนี้เริ่มต้นจากการวาดวงกลม ต่อยอดไอเดียเป็นพระอาทิตย์ที่ส่องแสง แล้วก็เริ่มเติมตา👀,จมูก👃,ปาก👄 กลายเป็นคนเฉยเลย จากนั้นก็วาดแขน💪,มือ🤲 และลำตัว แพนเตอร์บอกว่านี่คือปะป๊า ใส่ชุดคลุม มีหนวดด้วยนะ🧔...ไม่น่าเชื่อว่าแพนเตอร์จะวาดได้ขนาดนี้ แถมมีความคิดแบบเป็นขั้นตอน มีการต่อยอดความคิด ออกมาเป็นรูปภาพได้แบบนี้ หม่ามี๊ปะป๊าภูมิใจในตัวแพนเตอร์มากครับ👨‍👩‍👦🧒 หนูไม่ต้องเก่งเหมือนใคร แค่เก่งในแบบของหนูก็พอครับ💗
✅พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
✅พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
✅ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์