เรียนเล่นอิสระนอกบ้าน
การเล่นคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการทำบ้านเรียนของเราโดยเฉพาะการเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกัน
เมื่อไรที่มีโอกาสเข้าเมืองก็จะหาทางแวะ บ้านเพื่อนโฮมสคูล ปีนี้มีโฮมสคูลหน้าใหม่ในราชบุรีเพิ่งจดทะเบียน เลยมีเพื่อนเล่นใหม่ในตัวเมือง เพิ่มขึ้นมาอีกบ้านหนึ่ง
 
 
เพ้นท์ขวดหน้าแมว