นำทางบันทึก : ปลูกผักสลัด
ลองเอาผักสลัดไปไว้ที่ต่างๆดูจะเป็นไงน้า
ปลูกผักสลัดสามกระถางมีกระถางนึงอยู่ที่ชื้นๆอีกกระถางไว้ที่ไม่มีแดดและอีกอันไว้ที่มีแดด จะได้รู้ว่าจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ยังไงบ้าง
 
วันที่สี่ :
กระถางที่ 1,2,3 ตอนนี้งอกออกมาแล้วเป็นต้นอ่อนยังไม่แตกต่างกัน
 
วันที่ห้า :
กระถางที่ไว้ที่มีแดดงอกออกมาไม่น้อยไม่เยอะลำต้นสวยแข็งแรงดี
กระถางที่ไว้ที่ชื้นลำต้นยาวงอกออกมาเยอะ
กระถางที่ไว้ที่ไม่มีแดดลำต้นยาวงอกออกมาน้อย
 
วันที่หก :
วันนี้ย้ายต้นกล้าลงถาดแล้ววววววแต่ก็ยังเหลือบางต้นไว้ในกระถางสำหรับทดลองต่อ
กระถางที่ไว้ที่มีแดดลำต้นสวยตรงไม่ยาวไบใหญ่แข็งแรงดี
กระถางที่ไว้ที่ชื้นลำต้นยาวนิดๆไบไม่ค่อยใหญ่
กระถางที่ไว้ที่ไม่มีแดดตัวยืดยาวหยังกะถั่วงอกไบก็เล็ก
 
วันที่ยี่สิบสาม : เสร็จการทดลองและจากนี้จะย้ายลงแปลงผัก สรุป...
ที่ที่ไม่มีแสงต้นไม้จะไม่ค่อยโตไบเล็กและลำต้นยาวเพราะต้องการหาแสง
ส่วนที่ชื้นไม่มีแดดลำต้นและไบจึงคล้ายๆกันแต่เหมือนไบจะใหญ่กว่านะ?
และที่มีแสงได้รับสารอาหารครบโตดีไม่ผิดปกติ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

by Numthang on Aug 07, 2019

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page