กิจกรรม​ฝึกวายน้ำ
ฝึกวายน้ำเพื่อร่างกาย การวายน้ำเป็นกีฬา
ไปวายน้ำที่บ่อน้ำพุ้ร้อนที่บ้านหนองครก​
อากาศ​หนาว​เด็ก​ๆสนุก​ชอบเพราะอุ่น​ได้ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม​และได้ฝึก
ว่ายน้ำให้เป็นเพราะจำต้องเรียน
และได้เห็นธรรม​ชาติ​ที่เกิดเองซึ่งมนุษย์​ไม่ได้สร้าง​