กิจกรรม​เกษตร​
เรียนรู้การปลูกผักโดยใช้จุลทีรย์
ฝึกรดน้ำหมักขี้วัว​พอปลูกได้5_6ก็พรวน​ดิน​ให้หญ้าตาย​แล้วรดน้ำหมักขี้วัว
การรดไม่โดนใบของพืชให้รดลงไปที่ดิน​
แล้วรดน้ำตาม​