วาดรูปเล่นกันไหม
วาดรูปตามสิ่งที่สนใจ ใดใดคือตอนนี้สนใจโปเกมอน
เปิดโอกาสให้คินเรียนรู้เรื่องแม่สี โดยให้ผสมสีเอาเอง ม๊ามีสีไว้ให้ 4 สี ขาว น้ำเงิน เหลือ แดง อยากได้สีอะไร ผสมเอาเลย พื้นที่โล่งๆ ไม่จำกัดอยากวาดอะไรวาดโลด พออารมณ์ดีมีแถมเขียนภาษาจีนอีกนะ