เรียนรู้การแสดงออก ไม่มีเขิน
The show must go on
ร้องผิด ร้องถูก ร้องเพี้ยนนี้คือการแสดงออกของหนูเองค่ะ
 
รักที่จะร้องเพลง แม้ว่าจะไม่ตรงคีย์สักเท่าไร แต่หนูก็เลือกที่กล้าแสดงออก ทำให้ผู้ใหญ่สนุกกันทุกคน ทั้งหมดนี้ คือการสร้างความมั่นใจ และกำลังใจเล็กให้หนูได้ลองแสดงออก