พจนกร เรียนรู้การแสดงออก
ร้องผิด ร้องถูก ร้องเพี้ยนนี้คือการแสดงออก

by พจนกร on Sep 11, 2019


 
เรียนรู้การที่จะกล้าแสดงออก แม้จะไม่ได้ดีมาก แต่ได้ลองทำคือการสร้างความมั่นใจ 

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง