เล่นบทบาทสมมติเป็นคุณหมอ
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
คุณหมอสัตวแพทย์ฝึกหัด จิตใจอ่อนโยนรักษาสัตว์
พัฒนาการด้านภาษา เล่นบทบาทสมมติเป็นสัตวแพทย์
คลังคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นจากการฟังนิทาน