พจนกร เรียนได้ตลอดเวลา ไม่มีกำจัด
สถานที่ เวลา สิ่งแวดล้อม แม้มีอุปสรรค มิได้หยุดที่จะให้รุซดาเรียนรู้ไปด้วยกัน

by พจนกร on Nov 01, 2019


ตกเย็นแล้ว วันนี้อากาศไม่เป็นใจในการออกกำลังกายนอกบ้าน จึงอยากจะการเรียนรู้เพิ่มเติม เมื่อเด็กๆขอร้อง ผู้ปกครองก็จัดให้อย่างตามใจกันทีเดียว ไม่เข้าใจบ้าง หรือยังสับสน ก็ฝึกกันต่อไป 

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง