พจนกร งานบ้านฝึกสร้างวินัย
ความสะอาดค่อยๆฝึกกันไป แต่งานที่มอบหมายค้องทำให้เสร็จ

by พจนกร on Nov 01, 2019


ฝึกแห่งการฝึกเรียนรู้ แม้งานบ้านเล็กๆที่มอบหมายให้ทำ ต้องทำใฟ้เสร็จถึงจะเล่นได้ ความสะอาดไว้ฝึกอีกครั้ง แต่หน้าที่รับผิดชอบต้องมี 

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง