งานบ้านฝึกสร้างวินัย
กวาดๆให้สะอาด
ไม่เกลี้ยงนะคะ
ความสะอาดค่อยๆฝึกกันไป แต่งานที่มอบหมายต้องทำให้เสร็จ
ฝึกแห่งการฝึกเรียนรู้ แม้งานบ้านเล็กๆที่มอบหมายให้ทำ ไม้กวาดต้องจับ กวาดพื้นยังไม่สะอาดไม่เป็นไร มอบหมายให้ในพื้นที่เท่าใด ต้องทำให้เสร็จถึงจะเล่นอย่างอื่นต่อได้ ้เพราะหน้าที่รับผิดชอบตามที่มอบหมายต้องทำให้เรียบร้อยก่อนออกไปซน