พจนกร งานบ้านฝึกสร้างวินัย
ความสะอาดค่อยๆฝึกกันไป แต่งานที่มอบหมายต้องทำให้เสร็จ

by พจนกร on Nov 01, 2019


ฝึกแห่งการฝึกเรียนรู้ แม้งานบ้านเล็กๆที่มอบหมายให้ทำ ไม้กวาดต้องจับ กวาดพื้นยังไม่สะอาดไม่เป็นไร มอบหมายให้ในพื้นที่เท่าใด ต้องทำให้เสร็จถึงจะเล่นอย่างอื่นต่อได้ ้เพราะหน้าที่รับผิดชอบตามที่มอบหมายต้องทำให้เรียบร้อยก่อนออกไปซน 

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง