พจนกร เรียนเล่นแบบตำๆ
ลองดูสิ ตำแบบนี้จะได้อะไรบ้าง

by พจนกร on Oct 18, 2019


การเข้าครัว ก็ถือเป็นการเรียนรู้อีกแบบหนึ่ง. ลองทำด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ก็คือให้ลอง "ตำ" ให้ดูน้ำหนักของสาก การกระทบกับของครกและสาก มีผลต่อสิ่งที่อยู่ในครกเป็นอย่างไร ลองฝึกการสังเกตพร้อมกับเล่นไปด้วย สนุกไม่รู้ลืม

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง