เรียนเล่นแบบตำๆ
ลองดู
ตำแล้วคะ
ตำละเอียดดีไหม
ลองดูสิ ตำแบบนี้จะได้อะไรบ้าง
การเข้าครัว ก็ถือเป็นการเรียนรู้อีกแบบหนึ่ง. ลองทำด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ก็คือให้ลอง "ตำ" ให้ดูน้ำหนักของสาก การกระทบกับของครกและสาก มีผลต่อสิ่งที่อยู่ในครกเป็นอย่างไร ลองฝึกการสังเกตพร้อมกับเล่นไปด้วย สนุกไม่รู้ลืม