เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์
อยากกินอาหารอร่อยต้องทำเอง ถ้าจะให้อร่อยมากยิ่งขึ้น ต้องทำจาก ผักผลไม้อินทรีย์
อยากกินอาหารอร่อยต้องทำเอง ถ้าจะให้อร่อยมากยิ่งขึ้น ต้องทำจาก ผักผลไม้อินทรีย์ นี่คือ คำพูดที่ตัวเราเองประจักษ์และเห็นด้วย เพราะครอบครัวเราทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักและผลไม้กินเองมาสิบปีแล้วที่บ้านสวน ชื่อ Maemut Garden เพราะเราให้ความสำคัญกับการอยู่กับธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ ปลูกผัก เก็บเมล็ดพันธ์ุ เพื่อปลูกต่อ  ทำก่อนที่เซเรนาจะเกิด ดังนั้น ช่วงชีวิตแรกของเซเรนา จึงได้กินผลไม้ที่อร่อย ปลอดสารพิษ จนถึงปัจจุบันถ้าซื้อผักผลไม้ เราก็พยายามเลือกผักปลอดสารพิษ ซึ่งรสชาดอร่อยกว่า ผักผลไม้ในท้องตลาดทั่วไป ซึ่งเซเรนาเข้าใจถึงความอร่อยของผลไม้ปลอดสารกับผลไม้ตามท้องตลาดทั้วไป ดังนั้นแม่และพ่อพยายามปลูกฝัง สอน ให้เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกต่อ และฝึกปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ..ทุกครั้ง ที่กินผลไม้เราจะเก็บเมล็ดไว้แยกต่างหาก แล้วเซเรนาจะเอาไปลงปลูกในกระถางเพาะ  ..จนในที่สุด ..เซเรนาเริ่มเก็บเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ เวลาเห็นเมล็ดจะเก็บมาให้แม่ บอกว่าเอาไว้ปลูก  ..ขั้นต่อไป เซเรนาเริ่มสะสม custos (กระบองเพชร) เพื่อทำสวนกระบองเพชรของตนเอง รวมถึงพ่อแม่หมั่นพาไปท่องเที่ยวตามฟาร์มต่างๆ อยู่เสมอ