แบบเรียนภาษาไทยมานะมานีระดับประถมศึกษา
รวมไฟล์แบบเรียนภาษาไทยมานะมานี ระดับประถมศึกษาตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 เป็น pdf สามารถใช้ฝึกอ่านบน tablet หรือพิมพ์บางหน้าออกมาอ่านได้
ไม่แน่ใจว่าสมัยนี้แบบเรียนภาษาไทยเราเปลี่ยนไปแบบไหนแล้ว แต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าเรื่องราวแบบ มานะ มานี ยังคงความคลาสสิก ให้ความรู้สึกตามธรรมชาติแบบเด็กๆ ที่ยังน่าสนใจเสมอ เนื้อหาของมันอาจไม่ร่วมสมัยแล้ว แต่ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การมอบเรื่องราวที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของเด็กยังคงความทันสมัยอยู่เสมอ แบ่งออกเป็นสองไฟล์ ดาวน์โหลด มานี ป.1-3 มานี ป.4-5 มานี ป.6
 
เครดิต : http://www.kruchiangrai.net/