เด่น วัตถุธรรมชาติ กับวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น
หลังจากทบทวนและอธิบายไปบทนี้ไปสามสี่รอบ ในที่สุดน้องฉายก็พร้อมที่จะสอบแบบทำคลิปสด

by เด่น on May 10, 2020


 
 

การเรียนรู้

  • วิทยาศาสตร์ - วัตถุธรรมชาติ และวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น
  • การสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • การนำเสนอ
  • การใช้เทคโนโลยี

 

กลุ่มประสบการณ์

 

#ปลูกนิสัย - การนำเสนออย่างมีมารยาท

#การสื่อสาร - สนทนาภาษาไทย/อังกฤษ

#วิทยาการ - วิทยาศาสตร์ - วัตถุธรรมชาติ และวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น

#โลกกว้าง - ศีลธรรม - การใช้สมาธิในการเรียนรู้

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง