วันนี้มีกิจกรรมภาษาไทย+กิจกรรมศิลปะ+กิจกรรมเต้นประกอบจังหวะ
เขียนก-ฮ, ชื่อ- นามสกุล
เรียนวิธีเขียนก-ฮ
ท่องก- ฮ.ABC,สระ,นับเลข( ไทย- อังกฤษ-จีน) สี, วันเดือนปี
เรียนวิธีเขียนก- ฮ
เต้นประกอบจังหวะ
เต้นประกอบจังหวั
เริ่มต้นตอนเช้าเด็กๆจะมารวมกลุ่มกันประมาณ 09.00 น. แล้วก็จะเต้นประกอบจังหวะกันก่อน
กิจกรรมภาษาไทย -เรียนท่อง สระ พยัญชนะ สี วันเดือนปี ก. ไก่ ABC - ฝึกเขียน ก-ฮ - เขียนชื่อ- นามสกุล กิจกรรมศิลปะ -วาดรูป+ระบายสี ตามจินตนาการ กิจกรรมเต้นประกอบจังหวะ กิจกรรมนอนกลางวัน