จริงจังมาก
วาด ทา ตัด เอง
อินมากกับการทำหน้ากาก วันนี้ก้าวหน้าถึงขั้นวาดโครงเอง ทุกขั้นตอน 
 
อึ้ง