ไปอยู่เป็นเพื่อนแม่ที่สงขลา
ระหว่างแม่เรียน
ระหว่างวันก็เล่นต่อ ปั้น ระบายสี  ดูทีวี วิ่งเล่น มีไปทะเลช่วงเย็น เผอิญมีงานนิทานเลยได้มางานนี้ด้วย