เรียนรู้ภาษาอังกฤษ.
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
 
วันนี้เด็กๆมารวมกลุ่มกันเรียนรู้กิจกรรมภาษาอังกฤษกัน วันนี้เด็กๆฝึกท่อง a ถึง z และฝึกเขียน a-z กันทางยูทูปในโน๊ตบุ๊ค วันนี้ยังเขียนกันยังไม่ค่อยสวยแต่ก็พากันท่องตามสื่อการสอนกันปร๋อเลยค่ะ