ไปสวนสัตว์
เดินจนเหนื่อย
แต่รูปที่ถ่ายหาไปไหนเนี่ย