ย่ำดิน เรียนรู้เรื่องการทำบ้านดิน
กิจกรรมกลางแจ้ง
วันนี้พ่อได้สอนให้เด็กๆได้ เรียนรู้กิจกรรมการทำบ้านดินโดยการย่ำดิน ด้วยเท้าเปล่า และการเตรียมดินและขนดินเพื่อนำไปทำบ้านดิน