ทัศนศึกษา ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ทัศนศึกษาที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
ผู้เรียนได้เข้าเยี่ยมชมพระเจดีย์พุทธคยาจำลอง เป็นศาสนสถานเป็นที่ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายในพระเจดีย์มีทั้งหมด 9 ชั้นด้วยกัน มีบันไดเวียนขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดได้ และสำหรับชั้นล่างมีนิทรรศการ เรื่อง "พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร?" จัดแสดงไว้โดยรอบพระระเบียงด้านนอก และภายในพระเจดีย์ประธาน
 
สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม :
 
ผู้เรียนได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวพุทธ ซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศาสดาของศาสนาพุทธ

by เด็กหญิง ฐิติญากร on Sep 27, 2022

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง